top of page

Basic & Advanced

Uppdaterat: 26 okt. 2022

Vi har två skidlärarutbildningar på Campus Åre

SKI INSTRUCTOR BASIC


Ski Instructor Basic är en 30 veckor lång utbildning. Fantastisk möjlighet för dig som vill ägna mycket tid åt din egen skidåkning, uppleva Åres alla möjligheter och jobba inom besöksnäringen. Under hösten är det teoretiska studier, och så fort snön lägger sig i Årefjällen övergår teoristudierna till praktiska övningar, i huvudsak alpin skidåkning. Utbildningen har direkt koppling till näringslivet och skidskolebranschen. Efter avslutad utbildning får du betyg i de olika kurserna som genomförts. All undervisning sker på svenska. Utbildningen börjar vecka 42 och bedrivs på heltid. Huvuddelen av utbildningen genomförs i Åre.


 • Internationell examen

 • Utbildning sedan 1988

 • Över 100 dagar på skidor

 • Jobb i Skistar Åres skidskola

 • Skidåkning på Åreskutan hela vinternSKI INSTRUCTOR ADVANCED


Den här utbildningen är till för dig som redan jobbar som skidlärare och vill utvecklas ännu mer som skidlärare inom skidteknik och pedagogik. En skidlärarfortbildning för dig som gått steg 4 och vill fortsätt att förkovra dig som skidlärare och skidåkare. Vi läser två kurser på yrkesvux under 30 veckor vilket innebär ca 5 tim studier per vecka. I grundupplägget är tanken att du ska kunna jobba heltid samtidigt som du läser Ski Instructor Advanced.


 • Fortbildning för dig som gått steg 4

 • Utbildning med personlig mentor

 • Ca 1 tim videomöte varje vecka

 • Jobba och studera samtidigt

 • Ca 5 tim studier per vecka

 • Distans och på plats i Åre

 • 30 veckors studier deltid

 • Liten pedagogisk grupp


UNDERVISNINGSTRÄNING


Under två dagar har Klassen som går Advanced haft undervisningsträning och lotsat Basicklassen genom olika skidtekniska teman i backarna i Duved. De elever som går Advanced har alla undervisat skidåkning under allt från några få till väldigt många skidsäsonger. Det ingår i deras utbildning att kunna leverera skarpa undervisningssituationer. När de tar hand om Basicklassen blir det en annorlunda situation än vad de är vana vid från sitt dagliga arbete i skidskolan. Att leda skidlärare under utbildning ställer i regel högre krav på leveransen än vad jobbet med den vanlige skidskolegästen gör.


Det är en lärorik situation för båda klasserna. De som går i Basicklassen får nya ledare att förhålla sig till som kanske presenterar saker och ting på ett annorlunda sätt än vad de är vana vid. Det gör att de utsätts för många givande situationer där de kan studera varierande ledarstilar och snappa upp många godbitar att ta med sig i sitt eget ledarskap. Advancedklassen får "elever" som är på tårna och som kan analysera både ledarskap och faktainnehåll på ett skarpare sätt än den genomsnittlige skidskoleeleven kan. Det ställer krav på säkerheten i uppläggets utformning för de vet att "eleverna" lyssnar noggrant.


Det skapar många bra diskussioner när vi samlar båda klasserna på det här viset och hela processen i att lyssna, resonera, ställa frågor och analysera tillsammans gör att alla inblandade växer som skidlärare.

Text & Foto

Ola Rockberg, Campus Åre

298 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

1 Comment


Hampus Hedin
Hampus Hedin
Oct 03, 2023

Ett mycket härligt och givande sammanhang. Perfekt för den som vill fortsätta utvecklas i rollen efter steg 4!

Like
bottom of page