top of page

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet Åre Vildmarksutbildning

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Kunskaper i svenska
Utbildningen genomförs på svenska. Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du uppvisa kunskaper i svenska motsvarande minst ”Svenska1” eller ”Svenska som andraspråk1” för att vara behörig till utbildningen.

Reel kompetens 
Reell kompetens är för dig som saknar grundläggande behörighet. Klicka här och läs mer om reell kompetens.

Urval och antagning 

Klicka här och läs mer om urval, antagning och reservplatser för Åre Vildmarksutbildning

 

Andra villkor

Simkunnighet och vattenvana krävs av säkerhetsskäl. Bifoga nedanstående intyg 
Simkunnighetsintyget laddar du ned här.

För att klara den statliga fjälledarnormen behövs förmåga att kommunicera via komradio och nödtelefon.

Motivering till kravvillkor
Forsrännarutbildning, kajakutbildning och fjälledarmomenten "vadning" samt ”isvak” kräver av säkerhetsskäl god vattenvana och att man kan simma. Möjligheten att i nödsituation kunna larma via nödtelefon eller komradio är avgörande för ett fullgott fjällsäkerhetsarbete.

bottom of page