top of page

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet Åre Vildmarksutbildning

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reel kompetens 
Reell kompetens är för dig som saknar grundläggande behörighet. Klicka här och läs mer om reell kompetens.

Urval och antagning 

Klicka här och läs mer om urval, antagning och reservplatser för Åre Vildmarksutbildning

Andra villkor

Simkunnighet och vattenvana, bifoga intyg om kunskap motsvarande minst Nordiska simkunnighetsdefinitionen.
Nordiska simkunnighetsdefinitionen lyder:
"Simkunnig anses den vara som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg."
Svenska livräddningssällskapets märke "silverbojen" eller Svenska simförbundets "vattenprovet" är exempel på standardiserade test som är tillräckliga. Simkunnighetsintyget laddar du ned här.

Skrivet signerat intyg från siminstruktör, livräddare eller idrottslärare eller motsvarande är också godkänt.
För att klara den statliga fjälledarnormen behövs förmåga att kommunicera via komradio och nödtelefon.


Motivering till krav på villkor
Forsrännarutbildning, kajakutbildning och fjälledarmomenten "vadning" samt ”isvak” kräver av säkerhetsskäl god vattenvana och att man kan simma. Möjligheten att i nödsituation kunna larma via nödtelefon eller komradio är avgörande för ett fullgott fjällsäkerhetsarbete.

bottom of page