top of page

ÅRE SKIDLÄRARLINJE

Åre Skidlärarlinje har funnits sedan 1988 och är Sveriges äldsta längre sammanhängande utbildningsanordnare för skidlärare. Att gå utbildningen innebär att du vistas bakom kulisserna på Sveriges största skidort, Åre. Vill du jobba med besöksnäringen, sporthandel och skidåkning har du goda chanser att knyta nödvändiga kontakter för detta under utbildningsåret. 

"Att börja plugga på Åre Skidlärarlinje var det bästa beslut jag någonsin tagit. Inte bara att jag lärde mig att åka skidor på riktigt. Jag hittade desutom vänner för livet och fick självförtroendet till ett aktivt liv som skidåkare. Tack för en fantastisk utbildning!"

Felicia Persson, elev

Åre skidlärarutbildning i Åre, skidlärare, skidåkare, lektion i backen, skidintruktör, snöfall, skidlektion

ÅRE SKIDLÄRARLINJE

Jobb i Skistar Åre skidskola

Internationell examen

Utbildning sedan 1988

Över 100 dagar på skidor

30 veckors utbildning i Åre

Skidåkning på Åreskutan

OM UTBILDNINGEN

Fantastisk möjlighet för dig som vill ägna mycket tid åt din egen skidåkning, uppleva Åres alla möjligheter och jobba inom besöksnäringen och inom sporthandelsbranschen.

Under hösten är det teoretiska studier, och så fort snön lägger sig i Årefjällen övergår teoristudierna till praktiska övningar, i huvudsak alpin skidåkning. Utbildningen har mycket stor direkt koppling till näringslivet och skidskolebranschen. Efter avslutad utbildning får du betyg i de olika kurserna som genomförts. All undervisning sker på svenska. Utbildningen börjar vecka 42 och bedrivs på heltid. Huvuddelen av utbildningen genomförs i Åre.

DIN BILJETT TILL JOBB I FJÄLLVÄRLDEN

Idag kan man spåra tidigare elever från utbildningen på många olika typer av jobb i fjällvärlden. Man hittar skidlärare, skidskolechefer, butiksbiträden, butikschefer, skiduthyrare, skidförsäljare, skidimportörer, pistörer, forsrännare, egna företagare mm. Många jobbar med turism både sommar som vinter.

 

UTBILDNING PÅ ARBETSPLATSEN

Utbildningen bedrivs till stora delar på eller nära själva arbetsplatsen, i många direkta arbetsuppgifter och med instruktörer och handledare från näringslivet. Vi har ett mycket nära samarbete med Skistar Åre som har avdelningar såsom skidskola, skidshop, skidverkstad, skiduthyrning, event mm. Eleverna på utbildningen får i första hand stor insikt i skidskoleverksamheten hos Skistar Åre där de får en placering på företaget som de utgår ifrån. Den placeringen blir navet i utbildningen och utifrån den sker kunskapsinhämtandet. Med hjälp av instruktörer och handledare från skolan och från Skistar Åre kommer alla elever att handledas utifrån det kursinnehåll som genomsyrar utbildningsåret.

 

SKIDUTRUSTNING

Vi rekommenderar att du som kommer in på utbildningen avvaktar med att köpa ny utrustning det första du gör innan utbildningens start. Det dyker upp många tillfällen under hösten där studenterna kan införskaffa bra utrustning. Vi hinner då också prata om vilken typ av skidor, bindningar och pjäxor som är lämpligast. Som exempel kan nämnas att vi vill att varje elever ska ha någon form av pistskida som sin basskida. Twintips, breda lössnöskidor eller liknande är inte lämpliga om man bara vill ha ett par skidor. Vi håller som regel till i pisten och där gör sig en skida anpassad för pist bäst.

SKIDFÄRDIGHET

Du som söker Åre Skidlärarlinje ska ha god färdighet i alpin skidåkning redan före utbildningens start för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vilken nivå på skidåkning kräver vi då för att få påbörja utbildningen? De som påbörjar utbildningen ska klara av skidåkning i pister med hög svårighetsgrad (röda/svarta), kunna åka med kontrollerad fart, med korta och långa svängar.

 

ANSÖKAN

Så här går ansökan till:

 1. Du börjar med att skapa ett personligt konto på ansökningssidan

 2. Välj kurspaketet "Åre Skidlärarlinje" under rubriken "Kursutbud"

 3. Fyll i alla rutor och skicka in ansökan

 4. Du får ett svar i din email när du skickat in ansökan där det står att du också ska skicka din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun

 5. Skicka in din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. Leta upp vuxenutbildningen på din hemkommuns websida för att ta reda på var du ska skicka ansökan

 

Det är hemkommunen som i sitt yttrande avgör om de åtar sig att stå för kostnaderna för din sökta utbildning. Om din hemkommun åtar sig att ta på sig kostnaden för utbildningen kommer Campus Åre meddela om du blivit antagen till utbildningen efter att ansökningstiden har gått ut. Om du blivit antagen behöver du svara inom den tidsram som är satt, för att behålla din plats. 
 

FYSISKA FÄRDIGHETER

Att jobba som skidlärare är fysiskt krävande. Jobbet sliter framförallt på rygg, knän, höfter och fötter. Vill man hålla sig skadefri som skidlärare gäller det att hålla kroppen i form.

Under vinterhalvåret kommer de som går utbildningen att vara på skidor i backarna flera dagar i veckan nästan varje vecka. Av erfarenhet vet vi att få varit med om så pass intensiv skidåkning. Därför vill vi poängtera vikten av att vara i god fysisk form när utbildningen börjar. Vi rekommenderar dig som söker utbildningen att du tränar regelbundet och genomför tre träningspass per vecka våren och sommaren innan utbildningsstart. Löpning, cykling, styrketräning och liknande. Det gynnar helt enkelt dina studier att vara i god form när du kommer, vi hoppas denna text känns mer peppande än avskräckande.

Om du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett tillfredsställande sätt är det av stor vikt att du är skadefri och i fysisk form vid utbildningens start.

 

STUDIERNA

 

Under de första veckorna på utbildningen, innan snön kommit till Åre, består studierna av teoristudier då vi lägger grunden för förståelsen kring skidteknik och hur kroppen fungerar i samband med skidåkning. Dessutom tittar vi på hur skidutrustning fungerar och hur man vårdar den. Vi jobbar med en digital lärplattform under hela utbildningen så det krävs att du har en egen bärbar dator för att klara utbildningen. När snön kommer till de Jämtländska fjällen övergår studierna från teoristudier till praktiska studier i skidbacken.

 

EKONOMI

 

Utbildningen är kostnadsfri men du bekostar själv din alpina skidutrustning, boende, eventuella resor och litteratur. Det är viktigt att du som söker studiestöd noga kontrollerar med CSN vilka medel du är berättigad till. Det styrs bland annat av din ålder. 

BOENDE

Bostad skaffar du på egen hand. Det är inte säkert att alla får plats att bo i Åre by, så titta även på boende i Duved och Undersåker med omnejd. Det brukar fungera med lokala bussar till och från skolan, men egen bil är att rekommendera.

Ett bra sätt att skaffa boende är att ta kontakt med någon annan som kommit in på utbildningen och kontrollera hur de tänkt göra. Att dela boende är den bästa och mest ekonomiska lösningen som det ser ut i Åredalen just nu. Här läser du mer om boende under din studietid

PERSONLIGT BREV

När du ansöker om en yrkesutbildning behövs mer information om dig och din nuvarande situation, för att kunna göra en bra bedömning utifrån de urvalsregler som gäller för vuxenutbildningen. En del av informationen finns i din ansökan, men många gånger behöver du komplettera din ansökan med ett "personligt brev". Det här bör ditt brev innehålla:

 • kort presentation av dig själv

 • sysselsättning i nuläget, berätta om vad du gör idag; anställning/egen företagare/studier/arbetssökande/föräldraledig/sjukskriven/annat

 • tidigare eventuella arbetslivserfarenheter, kortfattat

 • en motivering till varför du vill läsa Skidlärarlinjen, kortfattat

 • dina egna tankar om vad den här utbildningen skulle innebära för dig som person och din livssituation

 • din alpina skidfärdighet, du behöver god skidvana för att kunna tillgodogöra dig utbildningen

Bifoga ditt personliga brev till ansökan

BEHÖRIG TILL KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

För att gå utbildningen ska du vara minst 20 år (eller 19 om du fyller 20 samma år som utbildningen startar) eller slutfört en utbildning på ett nationellt program på gymnasiet eller likvärdig utbildning.

Om du fortfarande går på gymnasiet, så kan du registrera din ansökan i vår webansökan och komplettera med ditt betyg när du slutfört din utbildning på gymnasiet. När din ansökan är komplett kan den handläggas av din hemkommun.

Det är din hemkommun som fattar beslut om de kan betala din utbildning eller ej. Om du är skriven i en annan kommun än Åre, så ska du lämna ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut.

KALENDER
UTBILDNINGSÅRET

VECKA 42-48 

Teoristudier, verkstadsjobb och annan förberedelse för vintern

VECKA 49-17 

Praktiska studier i alpin skidåkning, praktik i skidskola, turåkning, längdåkning, snowboard mm under hela vintern 

VECKA 18-19

Avrundning och redovisning av årets teoretiska och praktiska studier

ivsi.jpg

IVSI - STATUS

Åre Skidlärarlinje ger en skidlärarstatus som påvisar att man har rätt att undervisa på avancerad nivå inom svensk skidskola. Utbildningen berättigar dessutom till internationell IVSI-status. För att få IVSI-legitimationen efter avslutad utbildning behövs medlemskap i Svenska Skidlärarföreningen. Läs mer om IVSI.

SANKTIONERAD AV SVENSKA SKIDRÅDET

Åre Skidlärarlinje är sanktionerad av Svenska Skidrådet. Har du gått utbildningen är du berättigad att gå upp och pröva för Svensk Skidlärarexamen efter avslutad utbildning. Det är den högsta skidlärarcertifieringen i landet. Sanktionen för utbildningen av Svenska Skidrådet säkerställer att utbildningen håller hög nationell och internationell nivå.

skidradet1(1)_747.jpg
bottom of page