Campus Åre

Campus Åre som begrepp och utbildningssamordnare startade år 2000 för att samla ett flertal eftergymnasiala utbildningar under ett och samma tak. Samtidigt startades också Lärcentrum Åre som tillsammans med de eftergymnasiala utbildningarna bildar innehållet i Campus Åre.

De utbildningar du i dag hittar på Campusåre är Åre Vildmarksutbildning (YH), Åre Eventutbildning (YH) och Åre Skidlärarlinje (Yrkesvux). 

Lärcentrum Åre erbjuder lokaler, kopiator, datorer, studierum för distansstudenter som vistas i Åre. Studenter som vill genomföra tentamen på annan ort än sin studieort kan med hjälp av tentamensservice skriva tentamen på Lärcentrum Åre. Lärcentrum Åre hyr dessutom ut lokaler till andra utbildningsanordnare som behöver bra lokaler för sin verksamhet.

Kicki Eriksson, Verksamhetschef Campus Åre