top of page

Utbildningsvecka i Åre

Uppdaterat: 11 maj 2023

En vanlig vecka i mars med Åre Skidlärarutbildning kan se ut enligt nedan.
ÅKA I TAKT


Att åka skidor i takt i grupp skapar många bra inlärningsstituationer för en blivande skidlärare. Gruppen ska tillsammans sätta ihop en koreografi som bygger på den skidteknik de lärt sig under utbildningen. Hur löser de ledarskapet i gruppen? Vilka tekniska byggstenar är rimliga att ta med i skidåkningen? Hur får de till att alla i laget är med på noterna? Hur sker kommunikationen i gruppen? Samarbete, lyssna, kompromissa!


Skidåkning i takt bygger på att alla deltagare i gruppen har en inbyggd skidteknisk förmåga som de enskilt måste nyttja. Det går inte att aktivt tänka på alla saker som ska fungera. Det ska vara lika naturligt som att gå. Det ska fungera utan att man som skidåkare behöver tänka på hur alla detaljer ska falla på plats. Lita på att kroppen lärt sig att koordinera, kraftanpassa och själv ta fram rätt rörelser vid rätt tillfälle.STORSLALOM


När någon annan bestämmer exakt var jag ska svänga blir det inte lika uppenbart och jag kan inte lösa skidåkningen som jag vill. Ett nyttigt inslag för oss friåkare som annars är vana att själva bestämma var svängen ska ligga. Banan blir isig och uppåkt. Det går fortare och fortare för var åk. Benen blir tröttare och tröttare.


Saker ställs mer på sin spets när farten ökar och yttre omständigheter gör att kraven ökar. En hel dag i samma bana gör att man blir säkrare och säkrare om dagen läggs upp lite pedagogiskt och man successivt ökar svårighetsnivån och allt eftersom ställer högre krav på sig själv. Från Bambi på hal is till fartfyllda åk med tuff inställning.


"Ett nyttigt tillfälle för en skidlärare att reflektera både på sin egen skidåkning men också på hur det kan vara för nybörjaren i en ovan situation"

Genom att åka bana, bära käppar, borra och förstå hur helheten fungerar får en blivande skidlärare med sig bra erfarenheter till sin påse av kunskap. Erfarenheter som är mycket svåra (kanske omöjliga) att läsa in. De måste upplevas och präntas in i kroppen genom att aktivt göra alla momenten.

UTMANA UNDERSTÖDSYTAN


Utmana koordinationen, balansen och skidtekniken för att flytta gränser. Understödsytan är den tydliga och säkra plattform som skidorna bildar och som nybörjaren så säkert kan balansera över i form av tex en plog. Ju bättre skidåkare du vill bli desto mer behöver du utmana balansen genom att minska din understödsyta och genom att låta kroppen röra sig mer i ytterlägen i alla rörelseplan.


I alla idrotter finns tydliga inslag av att låta de yttre krafterna påverka oss och låta kroppen sväva i obalans för att sedan snabbt kunna återfå balansen igen. Kroppen behöver lära sig att vara i obalans under bråkdelen av en sekund för att sedan återfå balansen. Det kallas dynamisk balans, till skillnad från den statiska balans som nybörjaren använder sig av, oavsett idrottsgren. Det här händer tydlig i svängväxlingen i skidåkningen. I en volt för gymnasten. I en snabb sidorörelse för hockeymålvakten. När däcken för ett kort ögonblick släpper greppet för mountainbikecyklisten. När basketspelaren gör en snurrfint och till synes har tappat balansen.


"I alla idrotter finns tydliga inslag av att låta de yttre krafterna påverka oss och låta kroppen sväva i obalans"

Kroppsuppfattning. Hur känner jag att kroppens alla delar befinner sig på rätt plats när jag åker skidor? En konst som är viktig för en skidlärare som förväntas demonstrera mycket av skidtekniken under sin lärargärning. Att lära ut skidåkning handlar till stor del om att förevisa så ens adepter kan se och härma. På det sättet överförs rörelse från lärare till elev. Att ha en stor verktygslåda av rörelser i kroppen är oerhört viktigt för en bra skidlärare.UNDERVISNINGSÖVNING


Att ta den teoretiska kunskapen och koppla ihop den med det praktiska skidkunnandet samt dessutom infoga rörelseanalys i ekvationen gör att man får undervisning. Med jämna mellanrum under utbildningen behöver eleverna överföra sitt kunnande till ledarrollen och börja tänka, planera och agera som ledare. Att bli ledare är en process och den smyger sig på utan man ibland märker att det händer. All information som eleverna utsätts för behöver granskas, bearbetas, analyseras, sorteras och förädlas i ett konstant flöde. Det ska så småningom översättas till ledarskap. Att under korta ögonblick då och då hamna i ledarrollen gör att situationen blir mer och mer naturlig.
TURÅKNING


Skidåkning bedrivs inte bara med hjälp av skidlift. Även om Åre Skidlärarutbildning syftar till att utbilda alpina skidlärare tycker vi att det är viktigt att man får lite perspektiv på skidlivet i fjällen. Friluftsliv, naturupplevelse och äventyrliga aktiviteter bortom väg, liftar och bebyggelse har blivit mer och mer aktuellt för många fjällresenärer. De enkla och lättillgängliga små äventyren och utflykterna är något som fler och fler gäster i fjällen vill utmanas av. En dagstur på fjället med lunchen i ryggsäcken vidgar de liftrelaterade vyerna. Vi märker också hur den sociala närvaron, glädjen och känslan av att få vara nybörjare igen utmanar helheten som skidåkare hos våra elever. Och inte minst så får vi chansen att påpeka hur viktig en god fika är för gruppsammanhållningen.


Text & Foto: Ola Rockberg, Campus Åre

208 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Skidsamarbete

Park

Comments


bottom of page