KURSPLAN
ÅRE EVENTPRODUCENT

Ni kommer att ha ett juluppehåll vecka 51, 52 och vecka 1. Under utbildningen är det schemalagt 12 veckor med praktik under vårterminen.

 1. Entreprenörskap ENTENR0 100 poäng

 2. Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 poäng

 3. Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100 poäng

 4. Information och kommunikation INFINF01 100 poäng

 5. Visuell kommunikation VISVIS0 100 poäng

 6. Evenemang KONEVE0 100 poäng

Kurser:

Entreprenörskap ENTENR0 100 poäng

I denna kurs kommer du som elev lära dig om entreprenörskap och hur man driver ett projekt. I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Du kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat följande:

 • entreprenörskapets grunder

 • idéutveckling

 • olika projektverktyg

 • att skriva en projektplan

 • ledarskapets grundprinciper

 • en förståelse för grupprocessen

 

Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 poäng

I denna kurs kommer du som elev att lära dig om företagets ekonomi, om hur man kan arbeta med affärsutveckling och om hur man säljer in en idé.

I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Eleverna kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat följande:

 • grundläggande företagsekonomi

 • att ta fram en affärsplan

 • kunna skapa en säljplan

 • lära sig presentationstekniker

 • kunskap om finansiering via samarbeten

 • juridik

 

Affärskommunikation AFFAFÄ00S 100 poäng

I denna kurs lär sig eleverna att kommunicera affärsmässigt både externt och internt. Eleven kommer att lära sig att genom olika tekniker och medier utveckla färdigheter att föra fram ett budskap. I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Eleverna kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat:

 • grundläggande marknadsföringsteori

 • omvärldskunskap

 • kunskap om olika kulturers affärsseder

 • hållbarhetens olika aspekter

 

Information och kommunikation INFINF01 100 poäng

Denna kurs har fokus på olika teorier om kommunikation, både verbal och icke verbal. I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Eleverna kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat:

 • text- och bildbearbetning

 • kommunikationssätt

 • kommunikationsplan

 • sociala medier

 • mötesteknik

 

Visuell kommunikation VISVIS0 100 poäng

I denna kurs lär sig eleverna att använda sig av både stillbild och rörliga bilder för att bära olika typer av budskap. I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Eleverna kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat:

 • Foto

 • Rörliga bilder

 • Indesign

 • Färglära

 

Evenemang KONEVE0 100 poäng

Denna kurs har fokus på olika former av möten och events. Eleverna kommer att få lära sig om olika branschorganisationer, om företag och om tekniska hjälpmedel som används vid möten och events. I undervisningen blandas föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Eleverna kommer att få arbeta med verkliga projekt som en del i undervisningen. Kursen innehåller bland annat:

 • värdskap

 • tekniska hjälpmedel vid möte och events

 • SketchUp

 • att kunna stimulera de fem sinnena vid möten och events

 • säkerhet vid möten och events