EVENT & PROJECT MANAGER

Allmän information om utbildningen

Event & Project Manager. Campus Åre har utbildat inom event sedan 2002. Den nuvarande utbildningen är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning som har utvecklats genom ett nära samarbete med branschen. Under utbildningen varvas teori med praktiska inslag och vi är både inomhus och utomhus under utbildningen. Du läser ämnen som projektledning, marknadskommunikation, ledarskap, men du får även lära dig olika programvaror såsom Indesign och SketchUp. Utöver det så samarbetar utbildningen med olika eventarrangörer och hjälper dem med deras genomföranden. Stor del av utbildningen sker ute hos olika arbetsplatser genom LIA – lärande i arbete. Utbildningen har ett väl uppbyggt kontaktnät inom branschen för LIA och du kan ha din LIA i Sverige eller utomlands. Utbildningen startar i slutet av augusti och det är heltidsstudier med högt krav på närvaro.
 
Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. Du betalar för kurslitteratur och för resor till och från olika utbildningsmoment. Du står själv för boende under din LIA och för resor till och från din LIA-ort. Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med CSN för att ta reda på hur just dina personliga villkor för studiemedel ser ut.

Utbildningsstart: Höstterminen 2023
Utbildningsslut: Vårterminen 2025

Nästa ansökan till utbildningen är inför läsåret hösten 2023