Komvux

Målen för kommunal vuxenutbildning är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Finns på två nivåer

  • Grundläggande nivå som har sin morsvarighet i grundskolan
  • Gymnasial nivå som har sin motsvarighet på gymnasieskolan

Studier på komvux berättigar till studiemedel via CSN www.csn.se. Beroende på din ålder och tidigare erhållna studiemedel/lån kan det hända att du inte är berättigad till full ersättning. Det är viktigt att du i god tid kontaktar CSN för att ta reda på hur just dina personliga villkor för studiemedel ser ut.

Här kan du läsa mer om komvux i Åre Kommun