Åre skidlärarutbildning i Åre, skidlärare, skidåkare, lektion i backen, skidintruktör, snöfall, skidlektion

SKI INSTRUCTOR
BASIC

Jobb i Skistar Åre skidskola

Internationell examen

Utbildning sedan 1988

Över 100 dagar på skidor

30 veckors utbildning i Åre

Skidåkning på Åreskutan

OM UTBILDNINGEN

Fantastisk möjlighet för dig som vill ägna mycket tid åt din egen skidåkning, uppleva Åres alla möjligheter och jobba inom besöksnäringen och inom sporthandelsbranschen.

Under hösten är det teoretiska studier, och så fort snön lägger sig i Årefjällen övergår teoristudierna till praktiska övningar, i huvudsak alpin skidåkning. Utbildningen har mycket stor direkt koppling till näringslivet och skidskolebranschen. Efter avslutad utbildning får du betyg i de olika kurserna som genomförts. All undervisning sker på svenska. Utbildningen börjar vecka 42 och bedrivs på heltid. Huvuddelen av utbildningen genomförs i Åre.

DIN BILJETT TILL JOBB I FJÄLLVÄRLDEN

Idag kan man spåra tidigare elever från utbildningen på många olika typer av jobb i fjällvärlden. Man hittar skidlärare, skidskolechefer, butiksbiträden, butikschefer, skiduthyrare, skidförsäljare, skidimportörer, pistörer, forsrännare, egna företagare mm. Många jobbar med turism både sommar som vinter.

 

UTBILDNING PÅ ARBETSPLATSEN

Utbildningen bedrivs till stora delar på eller nära själva arbetsplatsen, i många direkta arbetsuppgifter och med instruktörer och handledare från näringslivet. Vi har ett mycket nära samarbete med Skistar Åre som har avdelningar såsom skidskola, skidshop, skidverkstad, skiduthyrning, event mm. Eleverna på utbildningen får i första hand stor insikt i skidskoleverksamheten hos Skistar Åre där de får en placering på företaget som de utgår ifrån. Den placeringen blir navet i utbildningen och utifrån den sker kunskapsinhämtandet. Med hjälp av instruktörer och handledare från skolan och från Skistar Åre kommer alla elever att handledas utifrån det kursinnehåll som genomsyrar utbildningsåret.

 

SKIDUTRUSTNING

Vi rekommenderar att du som kommer in på utbildningen avvaktar med att köpa ny utrustning det första du gör innan utbildningens start. Det dyker upp många tillfällen under hösten där studenterna kan införskaffa bra utrustning. Vi hinner då också prata om vilken typ av skidor, bindningar och pjäxor som är lämpligast. Som exempel kan nämnas att vi vill att varje elever ska ha någon form av pistskida som sin basskida. Twintips, breda lössnöskidor eller liknande är inte lämpliga om man bara vill ha ett par skidor. Vi håller som regel till i pisten och där gör sig en skida anpassad för pist bäst.

SKIDFÄRDIGHET

Du som söker Ski Instructor Basic ska ha god färdighet i alpin skidåkning redan före utbildningens start för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. Vilken nivå på skidåkning kräver vi då för att få påbörja utbildningen? De som påbörjar utbildningen ska klara av skidåkning i pister med hög svårighetsgrad (röda/svarta), kunna åka med kontrollerad fart, med korta och långa svängar.

 

ANSÖKAN

Så här går ansökan till:

  1. Du börjar med att skapa ett personligt konto på ansökningssidan

  2. Välj kurspaketet "Ski Instructor Basic" under rubriken "Kursutbud"

  3. Fyll i alla rutor och skicka in ansökan

  4. Du får ett svar i din email när du skickat in ansökan där det står att du ska skriva ut din ansökan på papper och skicka in till Vuxenutbildningen i din hemkommun. Det är ett mycket viktigt steg som du ska göra så fort du kan. 

 

Det är hemkommunen som i sitt yttrande avgör om de åtar sig att stå för kostnaderna för din sökta utbildning. När din hemkommun har fattat sitt beslut, kommer Campus Åre att meddela dig om du tilldelats en plats på utbildningen eller ej. Skulle det bli fler ansökningar än utbildningsplatser, kommer hemkommunens datum för yttrande att avgöra var i kön du placeras. Om du blivit antagen måste du svara inom den tidsram som är satt, för att behålla din plats. 

 

Eftersom det är din hemkommuns datum för yttrande som avgör var i kön du hamnar är det viktigt att du så raskt som möjligt skickar in din utskrivna ansökan till din hemkommun. Ju snabbare du skickar in din ansökan desto större chans har du att hamna tidigt i kön. 
 

FYSISKA FÄRDIGHETER

Att jobba som skidlärare är fysiskt krävande. Jobbet sliter framförallt på rygg, knän, höfter och fötter. Vill man hålla sig skadefri som skidlärare gäller det att hålla kroppen i form.

Under vinterhalvåret kommer de som går utbildningen att vara på skidor i backarna flera dagar i veckan nästan varje vecka. Av erfarenhet vet vi att få varit med om så pass intensiv skidåkning. Därför vill vi poängtera vikten av att vara i god fysisk form när utbildningen börjar. Vi rekommenderar dig som söker utbildningen att du tränar regelbundet och genomför tre träningspass per vecka våren och sommaren innan utbildningsstart. Löpning, cykling, styrketräning och liknande. Det gynnar helt enkelt dina studier att vara i god form när du kommer, vi hoppas denna text känns mer peppande än avskräckande.

Om du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett tillfredsställande sätt är det av stor vikt att du är skadefri och i fysisk form vid utbildningens start.

 

STUDIERNA

 

Under de första veckorna på utbildningen, innan snön kommit till Åre, består studierna av teoristudier då vi lägger grunden för förståelsen kring skidteknik och hur kroppen fungerar i samband med skidåkning. Dessutom tittar vi på hur skidutrustning fungerar och hur man vårdar den. Vi jobbar med en digital lärplattform under hela utbildningen så det krävs att du har en egen bärbar dator för att klara utbildningen. När snön kommer till de Jämtländska fjällen övergår studierna från teoristudier till praktiska studier i skidbacken.

 

EKONOMI

 

Utbildningen är kostnadsfri men du bekostar själv din alpina skidutrustning, boende, eventuella resor och litteratur. Det är viktigt att du som söker studiestöd noga kontrollerar med CSN vilka medel du är berättigad till. Det styrs bland annat av din ålder. 

BOENDE

Bostad skaffar du på egen hand. Det är inte säkert att alla får plats att bo i Åre by, så titta även på boende i Duved och Undersåker med omnejd. Det brukar fungera med lokala bussar till och från skolan, men egen bil är att rekommendera.

Ett bra sätt att skaffa boende är att ta kontakt med någon annan som kommit in på utbildningen och kontrollera hur de tänkt göra. Att dela boende är den bästa och mest ekonomiska lösningen som det ser ut i Åredalen just nu. Här läser du mer om boende under din studietid

PERSONLIGT BREV

Till din ansökan ska du bifoga ett personligt brev som beskriver dig själv. Vi vill veta vad du har för tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi vill veta lite mer om dig och dina ambitioner att bli ledare inom snösportbranschen. Vi vill framförallt att du ska kunna beskriva din skidfärdighet eftersom det krävs att du har en god färdighet i alpin skidåkning när du börjar utbildningen.
Skriv ett personligt brev där utvecklar din text kring exempelvis nedanstående frågor.

1. Beskriv din egen skidåkning. Hur mycket har du åkt? Var har du åkt? Har du tränat/tävlat i någon disciplin? Har du någon egen ledarerfarenhet i samband med skidåkning?
2. Har du någon tidigare pedagogisk ledarerfarenhet inom något område? (lärare, tränare, coach, instruktör mm)
3. Vad har du för idrottslig bakgrund? Hur mycket tränar du aktivt nu?
6. Vad har du för generell erfarenhet av fjällvärlden, fjällturism, skidåkning, vintersport?
7. Varför söker du till utbildningen?
8. Övrigt som du vill tillägga som beskriver dig själv, dina ambitioner och planer.

Ola Rockberg -20042009-_DSC1023.jpg

KALENDER

VECKA 42-48 

Teoristudier, verkstadsjobb och annan förberedelse för vintern

VECKA 49-17 

Praktiska studier i alpin skidåkning, praktik i skidskola, turåkning, längdåkning, snowboard mm under hela vintern 

VECKA 18-19

Avrundning och redovisning av årets teoretiska och praktiska studier

LÄR KÄNNA VÅR INSTRUKTÖR MATHIAS RUTGERSSON

Årebo och skidlärare sedan början på 90-talet. Har varit ansvarig för skidskolan i Duved och jobbat i flera av Åres bästa skidbutiker med specialisering skidor och pjäxor. Utbildat skidlärare åt Åre Skidlärarutbildning, SLAO och Friluftsfrämjandet. Medlem i Svenska Demoteamet, examinator Svensk Skidlärarexamen. Han är vår tekniker. Löser inte Mathias det med sina verktyg och lite tejp går det inte att lösa.

Mathias Rutgersson skidlärare i Åre, skidintruktör, skidåkare, skidlektion, scott, elevenate