top of page

BEHÖRIGHET

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet att antas till utbildningen har den som:

1. har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Kunskaper i svenska
Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Reel kompetens 
Reell kompetens är för dig som saknar grundläggande behörighet. Klicka här och läs mer reell kompetens.

Urval och antagning 

Klicka här och läs mer om urval, antagning och reservplatser för Åre Eventutbildning

bottom of page